д-р Паула Лозанова

Специалист по дерматология и венерология и специалист по лицево-челюстна хирургия

д-р Паула Лозанова

Д-р Паула Лозанова се дипломира като магистър-лекар през 2009г. в Медицински Университет-София. Зачислена е като редовен докторант и специализант в Катедра по Дерматология и Венерология – УМБАЛ „Александровска”-София. Разработва дисертационен труд на тема „Първични множествени кожни карциноми”. По време на специализацията си работи в дерматохирургичен сектор

През 2014г. д-р Лозанова придобива специалност „Кожни и венерически болести”. През 2015г. започва специализация по лицево-челюстна хирургия към Специализираната Болница за Активно Лечение по Лицево-Челюстна Хирургия (СБАЛ по ЛЧХ) – София

Нашите специалисти

Контакти

Медицински Център Терзийки

ул. "Славянска" 60, Благоевград

от вторник до четвъртък

от 09:00 до 16:00 ч.

с предварително записване

локация Медицински Център Терзийски