Д-р Мария Бояджиева

Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Мария Бояджиева

Като лекар-ендокринолог Д-р Бояджиева се занимава с лечението на болести свързани с жлезите с вътрешна секреция и болести на обмяната на веществата

Тя защитава дисертационен труд на тема: „Честота и клинико-лабораторна характеристика на Гестационния Захарен Диабет сред рискова група бременни жени“ към Катедра по Ендокринология, МУ София

Придобива образователната и научна степен „Доктор по медицина“

Член на Европейското дружество по изучаване на захарен диабет (EASD)

Нашите специалисти

Контакти

Медицински Център Терзийки

ул. "Славянска" 60, Благоевград

от вторник до четвъртък

от 09:00 до 16:00 ч.

с предварително записване

локация Медицински Център Терзийски