Д-р Мария Бояджиева

Ендокринология и болести на обмяната

Д-р Мария Бояджиева

Като лекар-ендокринолог Д-р Бояджиева се занимава с лечението на болести свързани с жлезите с вътрешна секреция и болести на обмяната на веществата

Тя защитава дисертационен труд на тема: „Честота и клинико-лабораторна характеристика на Гестационния Захарен Диабет сред рискова група бременни жени“ към Катедра по Ендокринология, МУ София

Придобива образователната и научна степен „Доктор по медицина“

Член на Европейското дружество по изучаване на захарен диабет (EASD)

Нашите специалисти

Контакти

Телефон:

0898808890

073880488

Медицински Център Терзийки

ул. "Славянска" 60, Благоевград

от вторник до четвъртък

от 09:00 до 16:00 ч.

с предварително записване

локация Медицински Център Терзийски