АГ кабинет "Терзийски"

Акушерство и гинекология, прегледи, консултации

Начало » Екип

Екип

Д-р Терзийски

Специалист акушер-гинеколог с придобита специалност от 1994-та. Допълнителни специализации:

 

Онко гинекология - профилактика на онкологичните заболявания:

 • цитонамазка
 • колпоскопия
 • маточна биопсия
 • електрокоагулация на маточна шийка
 • електроконизация на маточна шийка
 • съвременна ехографска диагностика на туморните заболявания

Мамология:

 • прегледи на млечните жлези
 • ехомамография
 • рентгенова мамография

Акушерство:

 • ранна диагностика на бременност - ехографска и с биохимични тестове
 • проследяване на бременността в женска консултация
 • мониториране на плода в 1ви, 2ри и 3ти триместър
  • ранен биохимичен скрининг в 11та - 14та г.с.
  • късен биохимичен скрининг в 15та - 19та г.с.
  • фетална морфология на плода в 18та - 22ра г.с.
  • фетална морфология на плода в 28та - 32ра г.с.
  • регулярни ехографски биометрии във всеки лунарен месец
  • Live 3D/4D ехографии и биометрии на плода във всеки лунарен месец
  • нон-стрес тест (НСТ) след 32та г.с.
  • доплер изследване - при необходимост
 • ранна диагностика и безболезнено прекъсване на нежелана бременност по най-съвременна методика - вакумна аспирация по метода на Карман

Остеопороза. Център по остеопороза:

 • диагностика с рентгенова Dexa
 • диагностика с ехографски остеодензитометър
 • лечение на остеопенията и остеопорозата и проследяване на костната минерална плътност
 • прегледи на големи групи хора и колективи

Дейността на центъра по остеопороза се контролира ежемесечно от: Агенцията по ядрена безопасност, органите на РЦЗ и РИОКОЗ

Д-р Терзийска

Специалист акушер-гинеколог с придобита специалност от 1992-та. Допълнителни специализации:

 

Онко гинекология - профилактика на онкологичните заболявания:

 • цитонамазка
 • колпоскопия
 • колпоскопия
 • маточна биопсия
 • електрокоагулация на маточна шийка
 • електроконизация на маточна шийка
 • съвременна ехографска диагностика на туморните заболявания

Мамология:

 • прегледи на млечните жлези
 • ехомамография
 • рентгенова мамография

Акушерство:

 • ранна диагностика на бременност - ехографска и с биохимични тестове
 • проследяване на бременността в женска консултация
 • мониториране на плода в 1ви, 2ри и 3ти триместър
  • ранен биохимичен скрининг в 11та - 13та г.с.
  • късен биохимичен скрининг в 15та - 18та г.с.
  • фетална морфология на плода в 19та - 22ра г.с.
  • фетална морфология на плода в 28та - 32ра г.с.
  • регулярни ехографски биометрии във всеки лунарен месец
  • Live 3D/4D ехография
  • нон-стрес тест (НСТ) след 32та г.с.
  • доплер изследване
 • ранна диагностика и безболезнено прекъсване на нежелана бременност по най-съвременна методика - вакумна аспирация по метода на Карман